Pristupnica za upis/obnovu upisa u PDF formatu

Cjenik usluga Narodne knjižnice i čitaonice Tisno:

  1. ČLANARINA

za osobe s prebivalištem na području Općine Tisno

  • - zaposleni:  100 kuna (12 mjeseci),
  • - predškolci,  učenici, studenti, umirovljenici, branitelji, invalidi i nezaposleni: besplatno

             ( uz obvezno predočenje dokaza o statusu)

        za osobe s privremenim boravištem ( djeca, turisti, umirovljenici itd.)

  • - djeca do 15 godina: besplatno
  • - turistička iskaznica na 90 dana – 40,00 kn
  • - godišnja iskaznica: umirovljenici -  40,00 kn

                                    ostali - 100,00 kn

      2. ZAKASNINE:

-              knjige: po primjerku i po danu 0,50 kuna

-              CD i DVD: po primjerku i po danu 5,00 kuna

     3. NADOKNADA ŠTETE

-              oštećenje bar koda: 10,00 kuna

-              oštećena kutija DVD-a: 10,00 kuna

-              oštećena kutija CD-a: 5,00 kuna

-              izgubljena ili oštećena iskaznica: 20,00 kuna

-              izgubljena ili oštećena knjiga – 100,00 kuna

-              izgubljeni ili oštećeni CD ili DVD  – 50,00 kuna

  1. OSTALE USLUGE

-              rezervacija građe: 5,00 kuna                        

-              korištenje računala i interneta: bez naknade za članove 30 minuta, a nakon toga 30´= 5,00 kn;  za osobe koji nisu članovi – 30 minuta = 5,00 kuna

-              fotokopiranje i ispis A4: 1 kuna, u boji 2,00 kn

-              naknada za obavijest o prekoračenju poštom: 5,00 kuna

-              naknada za obavijest o prekoračenju e- mail:  0,00 kuna

-              naknada za korištenje dvorane uz upotrebu IT opreme: 100,00  kuna po satu

-              manipulativni troškovi: 5,00 kuna + stvarni troškovi HP-a

                                                                               

Posebne zbirke i pravila korištenja

Građa iz posebnih zbirki (zavičajne zbirke, hemeroteke, tj. novine i časopisi, i referentne zbirke: rječnici, enciklopedije, leksikoni, bibliografije, priručnici knjižničarstva itd.) ne posuđuje se – može se koristiti samo u knjižnici.

Godina citanja uspravno

Radno vrijeme

Ponedjeljak, utorak i petak
08,00-14,00 sati
 
 
Srijeda i četvrtak
14,00-20,00 sati
 
 
Subota
08,00-12,00 sati